Pomoc w nauce

Świetlica Środowiskowa nie tylko zapewnia dzieciom organizację czasu wolnego ale również pomoc w nauce, odrabianiu lekcji czy wyrównywaniu zaległości w nauce.