Profilaktyka ulubiona tylko w Solparku

Czas spędzany w Solparku w Kleszczowie należał wśród Seniorów z Nieznanic do ulubionych. Profilaktyka, radość z korzystania z urządzeń wodno-rekreacyjnych sprawiała Seniorom korzyści  w sensie fizycznym i umysłowym. W  2020 r. przebywaliśmy dwukrotnie dnia 23 i 27 stycznia. Dobra podróż, rozmowy i przebywanie przez parę godzin oraz po powrocie utwierdzało  w  niesamowitej  sile naszych  Seniorów. Szczęśliwsi, bo zdrowsi dzięki zajęciom w Solparku. Oby tak trwało…