Rękodzielnictwo Seniorek

Zwłaszcza jednej, choć pozostałe starają się, ale nie posiadają takiego dorobku jak …Elżbieta. Wszystko przed nimi.

A naszej Eli  gratulujemy  i podziwiamy!