Nie tylko zdrowy kręgosłup

Profilaktycznie Solpark w Kleszczowie, nie może być lepiej dla naszych Seniorów. Oswojeni od dawna z wodą z urządzeniami rekreacyjno-wodnymi radzą sobie świetnie. Dla ciała i ducha nie ma lepszych ćwiczeń! Sama podróż należy także do przyjemności. Grunt to w grupie dzielić swoje wrażenia.